Koroonaviiruse leviku tõkestamine

Kavastu Algkool- Lasteaia direktori

korraldus

13.03.2020

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamine Kavastu Algkool- Lasteaias

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse otsuse 12.03.2020., Terviseameti soovitused ja Luunja vallavalitsuses toimunud kriisi-nõupidamisel kokkulepitu, korraldan lasteaia-kooli tegevuse seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega järgmiselt:

 1. Lasteaed jääb avatuks. Kool läheb alates 16.03.2020 kaugõppele.
 2. Kõik lasteaia-kooli sisesed kogunemised (sh lastevanemate koosolekud, hoolekogu koosolek, koolitused) ja üritused lükatakse edasi või jäävad ära.
 3. Lasteaed ei võta vastu külalisi ja lasteaia-kooli ruumides ei toimu lasteaia- ja kooliväliseid tegevusi.
 4. Huvitegevusi ja õppekäike ei toimu. Ei toimu Kavastu Noortekeskuse tegevusi.
 5. Lasteaia-kooli töötajad ei osale lasteaia- ja koolivälistel koolitustel ega muudel lasteaia- ja koolivälistel tööalastel kogunemistel.
 6. Lastevanemad! Võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua.
 7. Kui pere või pereliige on käinud välisreisil, siis sellest tuleb lapsevanemal teavitada lapse rühma või kooli personali ja kahe nädala jooksul last mitte lasteaeda-kooli tuua. Karantiinis olija peab olema kodus.
 8. Kui lastel ilmnevad mistahes haigusnähud (nohu, köha, halb enesetunne vm), on õpetajal õigus laps koheselt koju saata, st vanem kohe järgi kutsuda. Laste tagasipöördumine toimub arsti või vanema kirjalikul kinnitamisel Eliisis või paberkandjal rühma.
 9. Rühmades ja muudes lasteaia-kooli ruumides teostada suurpuhastus (uste ja muu desinfitseerimine, käte pesemine, tuulutamine, pesu vahetamine jne) koos desinfitseerimisega. Lasteaia toitlustamisruumides toimub desinfitseerimine iga söögikorra järgselt.
 10. Töötajatel vältida lähiajal välisreise. Kui minnakse vabal valikul ja omal vastutusel reisile, siis tuleb sellest teavitada direktorit ja peale reisilt naasmist tuleb töötajal viibida kaks nädalat kodus. Täpsemad kokkulepped kaugtöö ja töö tasustamise kohta sõlmitakse iga reisil käinud töötajaga personaalselt.
 11. Töötajad peavad tervise halvenedes pidama nõu perearstiga. Tagasipöördumine tööle toimub arsti konsultatsiooni alusel ja loal.
 12. Kui rühmas on kuni 10 last, siis vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele võib lastega töötada 1 täiskasvanu.
 13. Lasteaias-koolis on lubatud teostada võimalikult palju kaugtööd, mis toimub kokkuleppel direktoriga.
 14. Lasteaed-kool suletakse karantiiniks, kui on haigestunud koroonaviirusesse lasteaia/kooli laps, tema pereliige või lasteaia/kooli töötaja.
 15. Uus kriisimeeskonna kokkusaamine toimub vajadusel interneti vahendusel.

 

Antud korraldus kehtib alates 16.03. – 31.03.2020 või olukorra muutumiseni.

Renate Sagaja

Kavastu Algkool-Lasteaia direktor

You may also like...

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga