Hoolekogu

Õppenõukogu esindaja, hoolekogu esimees, lasteaiaõpetaja
Annely Kutkina – puhkusel, asendab Ave Salu

Õppenõukogu esindaja, kooliõpetaja
Meeri Kuustemäe

Kooli lastevanemate esindaja
Kristina Paide-Kala

Lasteaia lastevanemate esindaja
Iivika Praakle

Vilistlaste esindaja
Feliks Padar

Volikogu esindaja
Väino Kägo

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Luunja valla üldhariduskoolides
Vastu võetud 20.12.2012, NR. 38