Päevakava

07.00 – 08.00 Laste vastuvõtt
08.15 – 08.25 Hommikuring – Hommiku luuletus ja päeva teema tutvustus
08.25 – 08.45 Hommikusöök
09.00 – 10.30 Õppetegevused – Kogu rühm tegeleb ühte liiki tegevusega, kuid igal vanusel on erinev
ülesanne sisult ja raskusastmelt
10.30 – 12.00 Õues viibimine – Õues toimuvad looduse ja ilmastuikuvaatlused,
jalutuskäigud, sportmängud ja vaba mäng
12.15 – 12.45 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Lõunauinak – Lõunauinakule saadame lapsed alati unejutu ja unelauluga
15.00 – 15.30 Äratus, virgutus
15.45 – 16.15 Õhtuoode
16.00 – 18.00 Vabad mängud – Toimub vaba mäng ja tegevus ning individuaalne töö lastega