Ajalugu

Kavastu mõisa pärishärra kammerhärra von Liphart asutas esimese kooli Kikaste külla KAVASTU mõisa koolina 1768.aasta sügisel.
Eesti Ajalooarhiivis on säilinud originaaldokument Tartu-Maarja kihelkonna koolide kohta, mis töötasid 1768.aasta talvel. Dokument on dateeritud 2.juunil 1769.aastal Dorpatis (Tartus).
Esimese õpetaja kohta Kavastu mõisa koolis andmed puuduvad.
Esimesel talvel oli lapsi koolis 20.

Kool on kandnud erinevaid nimesid: Kawwast, Kikkaste, Kawwaste, Kawwastu, Kavastu. Esmakordselt mainitakse õpetaja nime 1786. aasta mai kuus. Õpetajaks on KORDI MART.

1809/10. aasta talvel on õpetajaks WIRA ENNO MÄRT, kes on õpetajana hea, mõistab lugeda. Ta on õpetaja kuni 1818. või 1820. aastani.

Alates 1820/21. õppeaastast on õpetajaks MÖLDRI MICHEL. Pastori hinnang õpetajale – hea. Lapsi käib koolis 46, koduõppes 15.

Aastast 1823 on õpetaja JOHANNI JANI MICHEL, lapsi koolis 35, koduõppes 29.Ta töötab õpetajana kuni 1830. või 1832. aastani. Õpilaste arv on koolis 84.

1833/34.aasta talvel on õpetajaks IWASKI JANI MICHEL, kes esimese õpetajana Kavastus saab 1834.a perekonnanime. Õpetaja nimi on seega MICHEL ITER.

Mihkel Iter töötas õpetajana 1860.aastani, mil tema järglaseks sai poeg WILLEM ITER.
Tema haridus piirdus külakooli ja 1 talve kihelkonnakooliga. Willem Iteri ajal ehitati uus koolimaja kaks versta mõisast Koosa tee äärde, praeguse Voiteri Vana-Kooli talu kohale. Maja oli puust, ühe korstnaga, väärtus on 2500 hõberubla, 80-100-le õpilasele. Kooli nimi on Kavastu vallakool.
Õpetaja Willem Iter lahkus 1866 Tähemaa kooli.

Tema asemele tuli tööle HANS NOLK (NURK). Õpetaja palgaks oli 11 taalri maa ja 50 hõberubla. Õpilasi koolis kaks eri jagu.

1876. aastast asus tööle PETER KOPLUS, kes oli üks kahest seminariharidusega õpetajast kihelkonnas. 1878/79. aastast oli koolis 3 jagu, alates 1886. aastast 4 jagu õpilasi.

Koolikroonika sissekanne 1915.a kohta on kirjutatud 28.detsembril 1915 JAAN ILLISSONI poolt. Kavastu mõisakool eksisteeris 1899. aastani, kui teda avati kui vallakool ja peeti üleval valla poolt. 1899.a Kavastu mõisa omanik parun WOLFF teatas soovist võtta kool oma arvele ja ehitada uus koolimaja, sest mõisa lastel oli kauge käia vallakooli.

3. mail 1899 lõpetas parun Wolff Kavastu vallavalitsusega läbirääkimised, mille tulemusena sündis mõisakool. Maade vahetus oli kinnitatud ja parun Wolff ehitas tõelise hoone kooli jaoks.Koolimaja ehitati mõisa kandimeeste hobuste õitsiplatsile. Ehituseks kasutati mõisa tellisevabrikus Liivaninal põletatud valgeid telliseid. Sügisel avati kool. (pildil)
Kooli kõrvale ehitati majad mõisa tööliste jaoks.Rahvas kutsus seda ehitusplatsi Transvaaliks.
Esimeseks õpetajaks oli JOHAN PETRI p. KOPLUS, kes oli õpetaja kuni 23. märtsini 1911. Sel päeval ta suri.
Kopluse asemele võttis mõisavalitsus õpetajaks JAAN MADISE p. ILLISSONI alates 4. augustist 1911.
Sügisel 1913 hakkas Kavastu mõisas elav riiginõunik Aleksander Mossolov koos mõisaomanikust major Manschaleyga taotlema mõisakooli ümberkorraldamist 1- klassiliseks ministeeriumikooliks kahe õpetajaga.
Koolimaja ümberehitus algas 31. augustil ja lõppes 1. oktoobril 1915. Majas oli varem 1 klassituba ja korter ühele õpetajale. Ministeeriumikooli jaoks oli vaja 2 klassituba ja korterid kahele õpetajale. Et oli sõjaaeg, ehitati ümber ainult klassituba. Sellest tehti kaks klassi ja koridor-riideruum.
Ministeeriumikool avati pidulikult 2. oktoobril 1915.aastal.

Alates 1. jaanuarist 1916 eksisteeris Kavastu 1-klassiline ministeeriumikool. Kooli piirkonda kuulusid:
1)Kavastu mõis koos karjamõisatega 515 inimest, 8-11-aastasi lapsi 46,
kaugus koolist 1km
2) Viira küla 102 inimest, lapsi 9, kaugus koolist 4,5 km
3) Ülelodu küla 90 inimest, lapsi 8, kaugus koolist 4 km
Aastatel 1919 kuni 1944 oli Kavastu Algkool 4-klassiline.
Aastast 1944 muudeti kool Kavastu Mittetäielikuks Keskkooliks ja 1947.aastal nimetati kool Kavastu 7-klassiliseks Kooliks.

Alates aastast 1948 oli kooli nimeks taas Kavastu Algkool, mis
1974.aasta kevadel suleti. Koolijuhatajaks oli siis EVE ERNITS:
Kavastu Algkooli taasavamine toimus 2.septembril 1991.aastal. Sellest ajast alates tegutseb kool korterelamu esimesel korrusel.

2006 aastani juhatajaks Siiri Laanesaar.
1992.aasta kevadest alates on ühendatud algkooliga ka lasteaed, nimetus Kavastu Algkool-Lasteaed.

Aastast 2006 juhatajaks AARE JAEMAA.

Aastast 2014 direktor RENATE SAGAJA.