Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolek 12.jaanuar.2018 kell 13:00. Päevakord: Jaanuarikuu üritused, kooli 250.aastapäev

Õppenõukogu koosolek 29.jaanuar 2018 kell 13:00 Päevakord: Arengukava 2018-2023 arutelu

Õppenõukogu koosolek 31.mai 2018 kell 14.00 Päevakord: 1)Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendav õppetöö ja klassikursust kordama jääjad. 2) Klassutunnistuse vormi kinnitamine.

Õppenõukogu 27.august.2018 kell 10.00 Päevakord: 1) 2017/2018  õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 2) Üldtööplaani kinnitamine 2018/2019 3) Esindajate nimetamine hoolekogusse

2018/2019

Õppenõukogu koosolek 21.november 2018 Päevakord:  I trimestri tulemused

Õppenõukogu koosolek 6.märts 2019. Päevakord: II trimestri tulemused

Õppenõukogu koosolek 5.juuni 2019 Päevakord: 1) III trimestri tulemused. 2) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendav õppetöö ja klassikursust kordama jääjad.

Õppenõukogu koosolek 26.august 2019

Päevakord: 1) 2018/2019  õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 2) Üldtööplaani kinnitamine 2019/2020 3) Esindajate nimetamine hoolekogusse

2019/2020