Õppenõukogu

2019/2020

Õppenõukogu koosolek 27.november 2019 Päevakord:  I trimestri tulemused

Õppenõukogu koosolek 12.märts 2020. Päevakord: II trimestri tulemused

Õppenõukogu koosolek 4.juuni 2020 Päevakord: 1) III trimestri tulemused. 2) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendav õppetöö ja klassikursust kordama jääjad.

Õppenõukogu koosolek 26.august 2020

Päevakord: 1) 2019/2020  õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 2) Üldtööplaani kinnitamine 2020/2021 3) Esindajate nimetamine hoolekogusse