Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolek 12.jaanuar.2018 kell 13:00. Päevakord: Jaanuarikuu üritused, kooli 250.aastapäev

Õppenõukogu koosolek 29.jaanuar 2018 kell 13:00 Päevakord: Arengukava 2018-2023 arutelu

Õppenõukogu koosolek 31.mai 2018 kell 14.00 Päevakord: 1)Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendav õppetöö ja klassikursust kordama jääjad. 2) Klassutunnistuse vormi kinnitamine.

Õppenõukogu 27.august.2018 kell 10.00 Päevakord: 1) 2017/2018  õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 2) Üldtööplaani kinnitamine 2018/2019 3) Esindajate nimetamine hoolekogusse